Polyspermie

Polyspermie

Polyspermie (von griech.: πολύς = polys = viel und Spermium) bezeichnet das Eindringen mehrerer Spermien in eine Eizelle während der Zeugung. Da dieser Vorgang zu einer abnormalen Entwicklung der befruchteten Eizelle führt, gibt es verschiedene Mechanismen, die Polyspermie verhindern (sogenannter Polyspermieblock). Meist werden bei Eindringen des ersten Spermiums und Platzen der Spermienkappe (Akrosom) bei der Eizelle Reaktionen ausgelöst, die das Eindringen eines weiteren Spermiums nicht mehr erlauben. Solche Reaktionen sind zum Beispiel die Änderung der elektrischen Ladung der weiblichen Eizelle von negativ nach positiv oder die Ausbildung einer Calciumhülle um die Eizelle nach dem ersten Kontakt mit einem Spermium.

schneller Polyspermieblock

Die Spermienbindung bewirkt einen Natriumeinstrom [Na+], dieser dauert 1-3 Sekunden an. Dadurch steigt das elektrische Potenzial der Eizellmembran von -70mV auf +20mV an. Dieser Zustand besteht jedoch nur ca. eine Minute, verhindert aber das Eindringen weiterer Spermien in die Eizelle bis es zum langsamen Polyspermieblock kommt.

langsamer Polyspermieblock

Durch die Freisetzung von Calcium, etwa 6 Sekunden nach dem ersten Kontakt zwischen Ei und Spermium, wird der langsame Block gegen Polyspermie, auch Cortikalreaktion genannt, eingeleitet. Die Cortikalgranula geben ihre Inhaltsstoffe, wie Enzyme und Proteoglykane, durch Exocytose ab. Dadurch erhärtet (bei Säugern) die Zona pellucida und ein weiteres Eindringen von Spermien ist nicht mehr möglich. Bei Amphibien werden ähnliche Substanzen durch die Cortikalgrana ausgeschüttet. Hier ist ein Abheben der Befruchtungsmembran durch Mucopolysaccharide festzustellen (Wassereinstrom zwischen Plasma-, und Vitellinmembran). Außerdem werden bei Amphibien Bindinrezeptoren (Bindungsstelle der Spermien) von der Eioberfläche abgespalten (durch proteolytische Enzyme).


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • polyspermie — ● polyspermie nom féminin Pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans l ovule mûr. (Ce phénomène n a lieu que dans les groupes où les œufs sont très volumineux [oiseaux, reptiles, urodèles, sélaciens, insectes]. Un seul spermatozoïde cependant s …   Encyclopédie Universelle

  • Polyspermīe — (griech.), Überfruchtung, Eindringen mehrerer Samenzellen in das Ei, wie es eintritt, wenn die Eizelle durch Krankheit, Kälte und narkotische Mittel (Morphium, Chloroform) in ihrer Widerstandsfähigkeit gelähmt ist. Das Eindringen mehrerer… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Polyspermie — Polyspermīe (grch.), Überfruchtung; polyspérmisch, polyspermātisch, vielsamig …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Polyspermie — En biologie on appelle polyspermie ou polyzoospermie la fertilisation d un ovule par plus d un spermatozoïde. Les organismes diploïdes contiennent normalement deux copies de chaque chromosome, une de chaque parent. La cellule générée par… …   Wikipédia en Français

  • Polyspermie — Po|ly|sper|mie 〈f. 19; Biol.〉 Eindringen mehrerer Samenzellen in das Ei bei der Befruchtung; Ggs Monospermie [<Poly... + Sperma] * * * Polyspermie   [griechisch polyspermía »Überfluss an Samen«] die, /... mi|en, das Eindringen mehrerer… …   Universal-Lexikon

  • Polyspermie — polispermija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų ir gyvūnų apvaisinimo būdas – į gemalo maišelį ar kiaušialąstę vienu metu patenka ne vienas, o keletas spermatozoidų. Su kiaušialąstės branduoliu susilieja tik vienas iš jų …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • polyspermie — (po li spèr mie) s. f. Terme de botanique. Multiplicité des graines …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Polyspermie — Po|ly|sper|mie 〈f.; Gen.: , Pl.: n; Biol.〉 Eindringen mehrerer Spermien in das Ei bei der Befruchtung; Ggs.: Monospermie [Etym.: <Poly… + Sperma] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • Polyspermie — Po|ly|sper|mie die; , ...ien <aus gr. polyspermía »Überfluss an Samen« zu polýspermos »vielsamig«>: 1. Eindringen mehrerer Samenfäden in ein Ei (Biol.); Ggs. ↑Monospermie. 2. svw. ↑Spermatorrhö …   Das große Fremdwörterbuch

  • polyspermie —  n.f. Présence de plusieurs spermatozoïdes dans un ovule …   Le dictionnaire des mots absents des autres dictionnaires

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”