Lotosbaum

Lotosbaum

Der Lotosbaum (griechisch λωτός) ist eine in der antiken Literatur mehrfach genannte Baumart unklarer Bestimmung.

Bei dem in Homers Odyssee erscheinenden, von den Lotosessern verzehrten Lotos handelt es sich vermutlich um die Lotosblume, eine schon bei den alten Ägyptern als Nahrung belegte Wasserpflanze und nicht um den Baum.[1]

Erstmals ein ausdrücklich als Baum bezeichneter Lotos wird bei Herodot beschrieben. Ihm zufolge sei der nordafrikanische Lotos ein der dornigen Akazie ähnelnder Baum oder Strauch.[2] Man geht davon aus, dass es sich bei dem von Herodot und Polybios[3] beschriebenen Baum um den Judendorn aus der Gattung Ziziphus handelt.

Der von Theophrastos von Eresos beschriebene Baum ist vermutlich der Zürgelbaum (Celtis australis).[4]

Plinius der Ältere gibt in seiner Naturalis historia die folgende Beschreibung des Lotosbaums: Der Baum stamme aus Nordafrika, sei aber in Italien heimisch gemacht worden. Manche nannten ihn „Celtis“. Er sei ungefähr so groß wie ein Birnbaum, obgleich Cornelius Nepos schreibe, dass er nur nieder sei. Die Blätter hätten Einschnitte wie die der Steineiche. Es gebe mehrere Sorten des Lotosbaums, die sich im Wesentlichen durch die Früchte unterschieden, die etwa die Größe von Bohnen hätten, safranfarben seien, die Farbe aber während der Reifung wechselten, so wie die Trauben. Die Zweige seien, so wie bei der Myrte, dicht mit Blättern besetzt.[5]

An anderer Stelle beschreibt Plinius die medizinische Verwendung: die Beeren wirkten als Adstringens und in Wein gekochte Rindenstücke wirkten gegen Durchfall, zu starke Monatsblutung, Schwindel, Epilepsie. Außerdem seien sie gut gegen Haarausfall. Und es gebe nichts auf der Welt, das bitterer schmecke.[6]

Lotosbäume werden von Plinius noch mehrfach erwähnt:

 • einen Lotosbaum, der ein sehr hohes Alter erreichen kann,[7] vermutlich die Lotuspflaume,
 • einen überseeischen Lotosbaum, der keinerlei Stamm besitzt (möglicherweise ebenfalls der Judendorn oder eine andere Art von Ziziphus),[8]
 • einen Baum mit besonders gutem Holz, vermutlich ebenfalls die Lotospflaume, da diese ein besonders dunkles und festes Holz hat.[9]

Außerdem erwähnt Plinius eine Auseinandersetzung der römischen Censoren Gnaeus Domitius Ahenobarbus (Konsul 96 v. Chr.) und Lucius Licinius Crassus: Gnaeus Domitius beneidet Crassus um dessen Haus und bot ihm dafür 10 Millionen Sesterzen. Crassus antwortete, er würde das Angebot akzeptieren, sofern er 6 Bäume vom Grundstück entfernen könne, worauf Gnaeus Domitius erwiderte, dass ohne die Bäume das Grundstück ihm keine Sesterze wert sei.[10] Diese sehr hoch geschätzten Lotosbäume, von denen Plinius sagt, sie hätten sehr weit ausladende Äste und böten guten Schatten, waren vermutlich wieder Zürgelbäume.

In der Neuzeit bezeichnet Lotosbaum die Lotospflaume.

Literatur

 • Konrat Ziegler: Lotos (3). In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 743 .
 • Johann Gottlob Schneider: Handwörterbuch der griechischen Sprache Bd. 2, Leipzig 1828, S. 58 Online

Einzelnachweise

 1. Homer Odyssee 9.91-99
 2. Herodot Historien 2.96, 4.177
 3. Polybios Historíai 12.2
 4. Theophrastos von Eresos Historia plantarum 4.3.1f
 5. Plinius Naturalis historia 13.32: Eadem Africa, qua vergit ad nos, insignem arborem loton gignit, quam vocat celthim, et ipsam Italiae familiarem, sed terra mutatam. praecipua est circa Syrtis atque Nasimonas. magnitudo quae piro, quamquam Nepos Cornelius brevem tradit. incisurae folio crebriores; alioqui ilicis viderentur. differentiae plures, eaeque maxime fructibus fiunt. magnitudo huic fabae, color croci, sed ante maturitatem alius atque alius, sicut uvis. nascitur densus in ramis myrti modo, non ut in Italia cerasis.
 6. Plinius Naturalis historia 24.2
 7. Plinius Naturalis historia 16.85
 8. Plinius Naturalis historia 16.53
 9. Plinius Naturalis historia 13.17
 10. Plinius Naturalis historia 17.1

Wikimedia Foundation.

Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Dryope — DRYŎPE, es, Gr. Δρυόπη, ης, des Dryops Tochter, hütete ihres Vaters Schafe an dem Berge Oeta, und wurde dabey insonderheit von den Hamadryaden sehr werth gehalten, und so wohl in Verehrung der Götter, als im Tanzen unterwiesen. Wie aber Apollo… …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • Lotis, Lotos (Mythologie) — Lotis, Lotos (Mythologie), eine schöne Nymphe, welche der begehrliche Gott Priapos liebte und verfolgte. Sie flehte zu den Göttern um Rettung, und wurde in einen Lotosbaum verwandelt, dessen Früchte eßbar waren und nach dem Genusse Vergessenheit… …   Damen Conversations Lexikon

 • Lotos — steht für: Lotosblumen, eine Gattung von Wasserpflanzen Lotos (Altes Ägypten), Symbol und Nahrungspflanze im Alten Ägypten Lotosbaum, eine in der Antike mehrfach genannte Baumart unklarer Bestimmung Lotosfuß, eine chinesische Tradition,… …   Deutsch Wikipedia

 • Lotosblumen — (Nelumbo) Systematik Unterabteilung: Samenpflanzen (Spermatophytina) Klasse …   Deutsch Wikipedia

 • Lucina (Mythologie) — Lucina war in der römischen Mythologie eine bei der Geburt helfende Göttin. Sie ist völlig mit Juno in der gleichen Funktion verschmolzen und so zum Beinamen der Juno geworden. In der griechischen Mythologie entspricht ihr Eileithyia. In der… …   Deutsch Wikipedia

 • Dryŏpe — Dryŏpe, Tochter des Dryops, od. des Eurytos, nach Ein. von einer Hamadryade, die sie durch Abbrechen eines Lotoszweiges verwundet hatte, in einen Lotosbaum verwandelt; nach And. liebte sie Apollon in Gestalt einer Schildkröte u. Schlange; sie… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Zizўphus — Müll. et Gärtn. (Judendorn), Gattung der Rhamnazeen, oft niederliegende Sträucher, seltener kleine Bäume, mit sehr häufig scharf dornigen Zweigen, abwechselnden, häufig fast zweizeiligen, ganzrandigen oder gesägten, meist lederigen Blättern,… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Zizyphus — Zizўphus Juss., Pflanzengattg. der Rhamnazeen, trop. und subtrop. Sträucher und Bäume. Z. vulgāris Lamk. (Judendorn), in Nordafrika, Südeuropa, mit eßbaren, süßen Früchten (ind., franz. oder ital. Brustbeeren, Jujuben, welche Hagebutten); Z.… …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Dryope (Mythologie) — Dryope (Mythologie). Eine schöne jugendliche Hirtin weidete Dryope am Berg Oeta die Heerden ihres Vaters, da kamen befreundete Hamadryaden, die sie liebten und bildeten, und zogen die Jungfrau zu ihren Tänzen. Apollo sah die Schöne, und kroch als …   Damen Conversations Lexikon

 • Andraemon [1] — ANDRAEMON, ŏnis, des Oxylus Sohn, heurathete die Diope, des Spersius, Anton. Liberal. Metam. c. 32. oder, nach andern, des Eurytus Tochter, mit welcher er den Amphissus zeugete, allein auch sein Betrübniß empfand, als solche, wider ihr… …   Gründliches mythologisches Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”