Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu)

Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Gansu (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Mogao ku 莫高窟 1-35 Dunhuang shi 敦煌市 Mogao-Grotten (Dunhuang) Mogao Caves.jpg
Yulin ku 榆林窟 1-36 Anxi xian 安西县 Yulin-Grotten (auch „Zehntausend-Buddha-Schlucht“ (WànFóxiá) genannt) (Kreis Anxi)
Maijishan shiku 麦积山石窟 1-38 Tianshui shi 天水市 Maijishan-Grotten (Tianshui) Bodhisattva2 at MaiJiShan.jpg
Binglingsi shiku 炳灵寺石窟 1-39 Yongjing xian 永靖县 Binglingsi-Grotten (Kreis Yongjing) Bingling02.jpg
Wanli Changcheng-Jiayuguan 万里长城-嘉峪关 1-103 Jiayuguan shi 嘉峪关市 Große Mauer bei Jiayuguan (Jiayuguan) JiayuguanWall.jpg
Chongxiu Huguosi Ganying ta bei (Xi Xia bei) 重修护国寺感应塔碑(西夏碑) 1-130 Wuwei shi 武威市 Inschriftentafel von der Wiederherstellung des Ganying-Turmes im Huguo-Tempel (Xixia-Schrift) (Wuwei)
Labuleng si 拉卜楞寺 2-43 Xiahe xian 夏河县 Labrang-Kloster (Kreis Xiahe) Labuleng.jpg
Beishiku si 北石窟寺 3-43 Qingyang shi 庆阳市 Beishiku-Grotten (Qingyang)
Nanshiku si 南石窟寺 3-44 Jingchuan xian 泾川县 Nanshiku-Grotten (Kreis Jingchuan)
Dadiwan yizhi 大地湾遗址 3-189 Qin'an xian 秦安县 Dadiwan-Stätte (Neolithikum) (Kreis Qin'an)
Majiayao yizhi 马家窑遗址 3-190 Lintao xian 临洮县 Majiayao-Stätte (spätneolithische Majiayao-Kultur) (Kreis Lintao)
Yumen guan ji Changcheng fengsui yicheng

玉门关及长城烽燧遗址

3-210 Dunhuang shi 敦煌市 Yumenguan (Paß) und Alarmfeuertürme entlang der Großen Mauer (Dunhuang) Summer Vacation 2007, 263, Watchtower In The Morning Light, Dunhuang, Gansu Province.jpg
Qijiaping yizhi 齐家坪遗址 4-21 Guanghe xian 广河县 Qijiaping-Stätte (Qijia-Kultur, Chalkolithikum) (Kreis Guanghe)
Luotuocheng yizhi 骆驼城遗址 4-40 Gaotai xian 高台县 Ruinen der "Kamelstadt" (Luotuocheng) (Kreis Gaotai)
Suoyang cheng yizhi 锁阳城遗址 4-50 Anxi xian 安西县 Stätte der Stadt Suoyang (Kreis Anxi)
Zhangye Dafo si 张掖大佛寺 4-112 Zhangye shi 张掖市 Tempel des Großen Buddha in Zhangye (Zhangye)
Xingguo si 兴国寺 4-127 Qin'an xian 秦安县 Xingguo-Tempel (Kreis Qin'an)
Wuwei wenmiao 武威文庙 4-163 Wuwei shi 武威市 Wen-Tempel von Wuwei (Wuwei)
Lutusi yamen jiuzhi 鲁土司衙门旧址 4-164 Yongdeng xian 永登县 Alter Regierungssitz von Lutusi (Kreis Yongdeng)
Mati si shiku qun 马蹄寺石窟群 4-190 Sunan xian 肃南县 Matisi-Grotten im Autonomen Kreis Sunan der Yugur
Huining hongjun huishi jiuzhi 会宁红军会师旧址 4-237 Huining xian 会宁县 Stätte der Zusammenkunft der Roten Armee in Huining (Kreis Huining)
Nanzuo yizhi 南佐遗址 5-120 Qingyang shi 庆阳市 Nanzuo-Stätte (Qingyang)
Dabaozishan yizhi ji muqun 大堡子山遗址及墓群 5-121 Li xian 礼县 Stätte und Gräber von Dabaozishan (Kreis Li)
Heishuiguo yizhi 黑水国遗址 5-122 Zhangye shi 张掖市 "Schwarzwasserstaat-Stätte" (Heishuiguo) (Zhangye)
Xuanquanzhi yizhi 悬泉置遗址 5-123 Dunhuang shi 敦煌市 Xuanquanzhi-Ruinen (Dunhuang)
Xusanwan cheng ji muqun 许三湾城及墓群 5-124 Gaotai xian 高台县 Alte Stadt und Gräber von Xusanwan (Han- bis Tang-Zeit) (Kreis Gaotai)
Baita si yizhi 白塔寺遗址 5-125 Wuwei shi 武威市 Stätte des Tempels der Weißen Pagoden (Wuwei)
Guoyuan - Xincheng muqun 果园-新城墓群 5-185 Jiuquan shi 酒泉市 Guoyuan-Xincheng-Gräberkomplex (Jiuquan)
Wang shi jiazu mudi 汪氏家族墓地 5-186 Zhang xian 漳县 Familiengräber der Familie Wang (General in der Yuan-Dynastie) (Kreis Zhang)
Leitai Han mu 雷台汉墓 5-187 Wuwei shi 武威市 Han-Grab von Leitai (Wuwei) Bronze running horse01.JPG
Fuxi miao 伏羲庙 5-430 Tianshui shi 天水市 Fuxi-Tempel (Tianshui) Anonymous-Fuxi and Nüwa3.jpg
Hu shi gu minju jianzhu 胡氏古民居建筑 5-431 Tianshui shi 天水市 Haus der Familie Hu (Tianshui)
Ningshou sita 凝寿寺塔 5-432 Ning xian 宁县 Pagode des Ningshou-Tempels (Kreis Ning)
Yuantong sita 圆通寺塔 5-433 Minle xian 民乐县 Pagode des Yuantong-Tempels (Kreis Minle)
Shengrong si ta 圣容寺塔 5-434 Yongchang xian 永昌县 Pagode des Shengrong-Tempels (Kreis Yongchang)
Donghuachi ta 东华池塔 5-435 Huachi xian 华池县 Pagode von Donghuachi (Ziegelpagode) (Kreis Huachi)
Wukang wang miao 武康王庙 5-436 Chongxin xian 崇信县 Wukang-wang-Tempel (Kreis Chongxin)
Xixiasong moya shike 西峡颂摩崖石刻 5-468 Cheng xian 成县 Felsinschrift von Xixiasong (Kreis Cheng)
Shuilian dong - Daxiang shan shiku 水帘洞-大像山石窟 5-469 Wushan xian 武山县 Shuiliandong-Grotten und Daxiangshan-Grotten (Kreis Wushan)
Tianti shan shiku 天梯山石窟 5-470 Wuwei shi 武威市 Tiantishan-Grotten (Wuwei)
Wenshu shan shiku 文殊山石窟 5-471 Sunan xian 肃南县 Wenshushan-Grotten (Kreis Sunan)
Hadapu huiyi jiuzhi 哈达铺会议旧址 5-511 Dangchang xian 宕昌县 Stätte der Zusammenkunft von Hadapu (Kreis Dangchang)
Linjia yizhi 林家遗址 6-202 Dongxiangzu xian 东乡族县 Linjia (Fundstätte der Majiayao-Kultur) (Autonomer Kreis der Dongxiang)
Niumendong yizhi 牛门洞遗址 6-203 Huining xian 会宁县 Niumendong-Stätte (Kreis Huining)
Siwa yizhi 寺洼遗址 6-204 Lintao xian 临洮县 Stätte der Siwa-Kultur (Kreis Lintao)
Xihetan yizhi 西河滩遗址 6-205 Jiuquan shi 酒泉市 Xihetan-Stätte (Jiuquan)
Huoshaogou yizhi 火烧沟遗址 6-206 Yumen shi 玉门市 Huoshaogou-Stätte (Yumen)
Pochengzi yizhi 破城子遗址 6-207 Anxi xian 安西县 Pochengzi-Stätte (Kreis Anxi)
Bagua ying chengzhi 八卦营城址 6-208 Minle xian 民乐县 Stätte von Baguaying (Kreis Minle)
Bajiaocheng chengzhi 八角城城址 6-209 Xiahe xian 夏河县 Stätte der Stadt Bajiaocheng (Kreis Xiahe)
Yongtai chengzhi 永泰城址 6-210 Jingtai xian 景泰县 Ruinen der Großen Mauer in Yongtai (Jingtai, Ming-Dynastie)
Ming su wang mu 明肃王墓 6-288 Yuzhong xian 榆中县 "Dreizehn Gräber" von Lanzhou (Ming-Dynastie, Kreis Yuzhong)
Xiangle zhuanta 湘乐砖塔 6-794 Ning xian 宁县 Ziegelpagode von Xiangle (Song-Dynastie) (Kreis Ning)
Yuquan guan 玉泉观 6-795 Tianshui shi 天水市 Daoistischer Yuquan-Tempel ("Jadequellen-Tempel") (Tianshui)
Houjie qingzhensi 后街清真寺 6-796 Tianshui shi 天水市 Houjie-Moschee ("Seitensträßchen-Moschee") (Tianshui)
Hongcheng Gan'en si 红城感恩寺 6-797 Yongdeng xian 永登县 Gan'en-Kloster in Hongcheng (Yongdeng)
Qin'an wenmiao 秦安文庙 6-798 Qin'an xian 秦安县 Konfuzianischer Tempel von Qin'an
Zhangye gulou 张掖鼓楼 6-799 Zhangye shi 张掖市 Trommelturm von Zhangye
Xilai si 西来寺 6-800 Zhangye shi 张掖市 Xilai-Tempel (Zhangye)
Luochuan Zhao shi shifang 罗川赵氏石坊 6-801 Zhengning xian 正宁县 Zhao-Steinbögen in Luochuan (Kreis Zhengning)
Yongchang zhong gulou 永昌钟鼓楼 6-802 Yongchang xian 永昌县 Glockenturm und Trommelturm von Yongchang (Kreis Yongchang)
Yan'en si ta 延恩寺塔 6-803 Pingliang shi 平凉市 Pagode des Yan'en-Tempels (Pingliang)
Zhangye huiguan 张掖会馆 6-804 Zhangye shi 张掖市 Versammlungshalle von Zhangye
Yunya si he Chenjia dong shiku 云崖寺和陈家洞石窟 6-868 Zhuanglang xian 庄浪县 Yunya-Kloster und Chenjiadong-Grotten (Kreis Zhuanglang)
Muti si shiku 木梯寺石窟 6-869 Wushan xian 武山县 Mutisi-Grotten (Kreis Wushan)
Wangmu gong shiku 王母宫石窟 6-870 Jingchuan xian 泾川县 Wangmugong (Tempel der Königinmutter des Westens)-Grotten (Kreis Jingchuan)
《Xinxiu baishui lu ji》moya《新修白水路记》摩崖 6-871 Hui xian 徽县 Steininschrift des Xinxiu baishui lu ji (Kreis Hui)
Lanzhou Huang He tieqiao 兰州黄河铁桥 6-1070 Lanzhou shi 兰州市 Eisenbrücke über den Gelben Fluss in Lanzhou (Lanzhou) Lanzhou-rio-amarillo-baita-shan-d03.jpg
Rui'an bao 瑞安堡 6-1071 Minqin xian 民勤县 Rui'an-Fort (Kreis Minqin)
Baling qiao 灞陵桥 6-1072 Weiyuan xian 渭源县 Baling-Brücke (Kreis Weiyuan)
Ejie huiyi jiuzhi 俄界会议旧址 6-1073 Diebu xian 迭部县 Treffen des Politbüros der KP Chinas bei Ejie (heute Gaojicun 高吉村, Kreis Têwo)

Siehe auch


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1 159 Balin zuoqi …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Henan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Henan (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Longmen shiku 龙门石窟 1 37 Luoyang shi 洛阳市 Longmen… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Ningxia) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui Nationalität (Abk. Ning), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Haibao ta 海宝塔 1… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”