Mesopotamia

Mesopotamia

Mesopotamia (griechisch Μεσοποταμία „zwischen Flüssen“) ist die geografische Bezeichnung für

 • eine Landschaft im Vorderen Orient, das Mesopotamien im Altertum
 • ein albanisches Dorf, siehe Mesopotam
 • eine römische Provinz an der Grenze zum Partherreich, siehe Mesopotamia (Provinz).
 • eine Landschaft im nordöstlichen Argentinien, siehe Mesopotamia (Argentinien).
 • eine ehemalige Gemeinde in Griechenland, siehe Mesopotamia (Makedonien)
 • ein Lied der US-amerikanischen Rockband Black Light Burns
Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Mesopotamia — (del griego: Μεσοποταμία, traducido del antiguo persa Miyanrudan, la tierra entre los ríos , o del arameo Beth Nahrin, dos ríos ) es el nombre por el cual se conoce a la zona del Próximo Oriente ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien… …   Enciclopedia Universal

 • Mesopotamia — ancient name for the land that lies between the Tigris and Euphrates rivers (in modern Iraq), from Gk. mesopotamia (khora), lit. a country between two rivers, from fem. of mesopotamos, from mesos middle (see MEDIAL (Cf. medial) (adj.)) + potamos… …   Etymology dictionary

 • Mesopotamia — [mes΄ə pə tā′mē ə] [Gr mesopotamia(chōra), lit., (land) between rivers < mesos,MID1 + potamos, river, orig., rapids < IE base * pet , to fall, rush at > FEATHER] 1. ancient country in SW Asia, between the upper Tigris & Euphrates rivers …   English World dictionary

 • MESOPOTAMIA — regio Asiae latissima, Tigrim habens ab Oriente, Euphratem ab Occidente, a Meridie Babyloniam, a Septentrione Caucasum. Sic dicta, quod sit inter 2. fluv. tigrim et Euphratem: Hinc Arab. Al Gezira, i. e. insula. Ab Hebraeis dicitur Aram Naharaim …   Hofmann J. Lexicon universale

 • mesopotâmia — s. f. Região situada entre dois rios …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • Mesopotamia — For other uses, see Mesopotamia (disambiguation). Ancient Mesopotamia Euphrates · …   Wikipedia

 • MESOPOTAMIA — The original article in the first edition of the Encyclopaedia Judaica traced Mesopotamian history to its earliest beginnings and provided a detailed survey of Mesopotamian literature and institutions. With the availability of such tools as J.… …   Encyclopedia of Judaism

 • Mesopotamia — Situación de las ciudades de la antigua Mesopotamia …   Wikipedia Español

 • Mesopotamia — Mesopotamian, adj., n. /mes euh peuh tay mee euh/, n. an ancient region in W Asia between the Tigris and Euphrates rivers: now part of Iraq. * * * Region between the Tigris and Euphrates rivers in the Middle East, constituting the greater part of …   Universalium

 • Mesopotamia — Original name in latin Mesopotama Name in other language Mesopotamia, Mesopotama, Tseteraki, Tseterki State code GR Continent/City Europe/Athens longitude 40.5 latitude 21.16667 altitude 690 Population 1812 Date 2012 05 06 …   Cities with a population over 1000 database

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”