Mux

Mux

Mux steht für:

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • MUX — MUX, Mux, or mux can refer to mux, a computer windowing system In circuit design, a multiplexer is often called a MUX Multiplex, when groups of TV channels are mixed for broadcast on a single channel MUX, IATA code for Multan International… …   Wikipedia

  • Mux — Mux, v. t. To mix in an untidy and offensive way; to make a mess of. [Prov. Eng.; Colloq. U.S.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Mux — Mux, n. [Cf. {Mixen}.] Dirt; filth; muck. [Prov. Eng.] ose. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • MUX —  MUX  (Multiplexor, Multiplexer)  Мультиплексор (MUX)   Устройство или программа, позволяющие передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных …   Толковый англо-русский словарь по нанотехнологии. - М.

  • MUX — Animation des Prinzips eines Multiplexers Multiplexer als IC Baustein im Einsatz zur Luftraumüberwachung Ein Multiplexer (kurz: MUX) ist ein Selektionsschaltn …   Deutsch Wikipedia

  • müxəmməs — is. <ər.> ədəb. Hər biri beş misradan ibarət klassik şeir forması; beşlik. Vaqifin «Görmədim» rədifli müxəmməsi. – Gəl danışma müxəmməsdən, qəzəldən; Şerihəqiqətdən, mədhi gözəldən. M. V. V.. Nə qədər söyləsəm sənin şanına; Yaraşar müxəmməs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxənnəs — sif. və is. <ər.> Alçaq, namərd, qorxaq. İgid ölər, adı qalar, müxənnəsin nəyi qalar? (Ata. sözü). Müxənnəsdir qorxan bir qaşıq qandan. Q. Z.. Ələsgər, mətləbin tanrıdan istə; Kərəm olmaz müxənnəsdən, xəsisdən. A. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxənnət — <ər. «müxənnəs»dən> bax müxənnəs. Mərd igidlər müxənnətdən seçilsin; Qarı düşmən dərələrə tökülsün. «Koroğlu» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MUX — Multiplexeur Un multiplexeur (abréviation: MUX) est un circuit permettant de concentrer sur une même voie de transmission différents types de liaisons (informatique, télécopie, téléphonie, télétex) en sélectionnant une entrée parmi N. Il… …   Wikipédia en Français

  • müxəşər — (Füzuli, Şuşa, Zəngilan) bax mıxaşər. – Nənə, pilav aş bişirəndə müxəşərin çoxlu tök (Zəngilan); – Müxəşərsiz bişmişin dadı olmaz (Füzuli) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”