Protagonist

Protagonist

Der Protagonist (griechisch πρωταγωνιστής, protagonistés „Haupt-“ oder „Erst-Handelnder“, von πρώτος, prótos „der erste“ und άγω, ágo „ich handle, bewege, führe“) bezeichnet in der griechischen Tragödie den Darsteller der ersten Rolle. (ggf. vor Deuteragonist und Tritagonist, d. h. zweiter und dritter Hauptrolle). Der Gegenspieler eines Protagonisten wird als Antagonist (griech. ανταγωνιστής, antagonistís wörtlich „der Gegenhandelnde“) bezeichnet.

Heute wird unter Protagonist in Literatur und Film die Hauptperson, der Held eines Romans, einer Erzählung oder eines anderen literarischen oder filmischen Werkes verstanden; oder ganz allgemein der hauptsächlich Ausführende einer Handlung oder Handlungsreihe. Der Protagonist muss nicht mit der Titelfigur eines Werkes identisch sein, dies ist jedoch häufig der Fall. Im Allgemeinen werden als Protagonisten auch Laiendarsteller in den sogenannten Doku-Soaps oder Pseudo-Dokus, vornehmlich der privaten TV-Sender, bezeichnet. Hierfür hat sich in den letzten Jahren eine eigene Casting-Szene herausgebildet.

Andere Bedeutungen von Protagonist sind: Ich-Erzähler, Meinungsbildner, Bahnbrecher, Neuerer, Vorkämpfer, Vorreiter, Pionier oder Wegbereiter.

Weblinks

Wiktionary Wiktionary: Protagonist – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Protagonist — Protagonist …   Deutsch Wörterbuch

 • protagonist — 1. This is a good example of what Fowler (1926) called a ‘popularized technicality’, i.e. a term used in a special domain (in this case, ancient Greek drama) and extended into general use with consequent (and controversial) shifts in meaning. In… …   Modern English usage

 • protagonist — PROTAGONÍST, Ă, protagonişti, ste, s.m. şi f. 1. Persoană care joacă rolul principal într o piesă de teatru, într o operă, într un film; p. gener. erou, personaj principal. 2. Reprezentant de frunte al unei mişcări, al unei teorii etc.; promotor …   Dicționar Român

 • Protagonist — Sm Erster im Wettkampf, Hauptfigur per. Wortschatz fach. (18. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. protagonista, vielleicht nach dem Vorbild des Englischen. Dieses aus gr. prōtagōnistḗs, zu gr. prõtos erster und gr. ágōn Kampf .    Ebenso nndl.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Protagonist — Pro*tag o*nist, n. [Gr. prwtagonisth s; prw^tos first + agonisth s an actor, combatant, fr. agw n a contest.] One who takes the leading part in a drama; hence, one who takes lead in some great scene, enterprise, conflict, or the like. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Protagonist — Protagonist,der:⇨Vorkämpfer Protagonist 1.→Pionier 2.→Hauptperson …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • protagonist — protagònist (protagonȉst) m DEFINICIJA 1. a. glumac nosilac glavne uloge b. nosilac radnje u književnom djelu (romanu, drami); glavni junak 2. retor. pokretač zbivanja, projekta i sl.; začetnik, inicijator ETIMOLOGIJA grč. prōtagōnistḗs …   Hrvatski jezični portal

 • Protagonist — (v. gr.), 1) Schauspieler, welcher die erste Rolle spielte; 2) der zuerst in der Volksversammlung sprach; 3) Sieger in den Wettkämpfen; 4) der die Oberhand in etwas hat …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Protagonist — (griech.), der Erste im Wettkampf, auch erster Schauspieler, Hauptrolle (s. Deuteragonist) …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Protagoníst — Protagoníst, (grch.), im altgriech. Drama der erste Schauspieler, der die Hauptrollen spielte …   Kleines Konversations-Lexikon

 • Protagonist — Protagonist, griech. dtsch., der erste Kämpfer, Schauspieler, Redner, Redner …   Herders Conversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”