Verwaltungsgliederung Lettlands

Verwaltungsgliederung Lettlands
Verwaltungsgliederung Lettlands

Die Verwaltungsgliederung Lettlands umfasst neun Republik-Städte (lettisch republikas pilsētas) und 110 Bezirke (novadi).[1]

Inhaltsverzeichnis

Administrative Reform (1999-2009)

Diskussionen über eine Reform der territorialen Verwaltung begannen unmittelbar nach der lettischen Unabhängigkeit.[2] Als Resultat wurde ein einstufiges Modell beschlossen, indem mehrere Gemeinden zusammengefasst und die Landkreise abgeschafft werden sollten.

Bereits 1996 vereinigten sich erste Gemeindeverwaltungen bei Kandava. Als die Reform ins Stocken kam, wurden die Kommunalwahlen 2009 als letzter Termin festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die restlichen 424 Gemeinden (pagasti) und 50 Kreisstädte zu Bezirken (Novadi) oder Republik-Städten umgeformt. Die alten Gemeindeverwaltungen bestehen jedoch teilweise weiter.


Republik-Städte

Nummer Republik Städte
1. Daugavpils
2. Jēkabpils
3. Jelgava
Nummer Republik Städte
4. Jūrmala
5. Liepāja
6. Rēzekne
Nummer Republik Städte
7. Rīga
8. Valmiera
9. Ventspils

Bezirke

Nr. Bezirk Gemeinden und (Städte) im Bezirk
1. Aglonas novads Aglona
Grāveri
Kastuļina
Šķeltova
2. Aizkraukles novads Aizkraukle (Gemeinde)
Aizkraukle(Stadt)
3. Aizputes novads Aizpute (Gemeinde)
Aizpute(Stadt)
Cīrava
Kalvene
Kazdanga
Laža
4. Aknīstes novads Aknīste(Stadt)
Asare
Gārsene
5. Alojas novads Aloja (Gemeinde)
Aloja(Stadt)
Braslava
Brīvzemnieki
Staicele(Stadt)
6. Alsungas novads Alsunga
7. Alūksnes novads Alsviķi
Alūksne(Stadt)
Anna
Ilzene
Jaunalūksne
Jaunanna
Jaunlaicene
Kalncempji
Liepna
Maliena
Mālupe
Mārkalne
Pededze
Veclaicene
Zeltiņi
Ziemeri
8. Amatas novads Amata
Drabeši
Nītaure
Skujene
Zaube
9. Apes novads Ape (Gemeinde)
Ape(Stadt)
Gaujiena
Trapene
Vireši
10. Auces novads Auce(Stadt)
Bēne
Īle
Lielauce
Ukri
Vītiņi
11. Ādažu novads Ādaži
12. Babītes novads Sala
Babīte
13. Baldones novads Baldone (Gemeinde)
Baldone(Stadt)
14. Baltinavas novads Baltinava
15. Balvu novads Balvi (Gemeinde)
Balvi(Stadt)
Bērzkalne
Bērzpils
Briežuciems
Krišjāņi
Kubuļi
Lazduleja
Tilža
Vectilža
Vīksna
16. Bauskas novads Bauska(Stadt)
Brunava
Ceraukste
Code
Dāviņi
Gailīši
Īslīce
Mežotne
Vecsaule
17. Beverīnas novads Brenguļi
Kauguri
Trikāta
18. Brocēnu novads Brocēni(Stadt)
Blīdene
Gaiķi
Remte
19. Burtnieku novads Burtnieki
Ēvele
Matīši
Rencēni
Valmiera (Gemeinde)
Vecate
20. Carnikavas novads Carnikava
21. Cēsu novads Cēsis
Vaive
22. Cesvaines novads Cesvaine (Gemeinde)
Cesvaine(Stadt)
23. Ciblas novads Blonti
Cibla
Līdumnieki
Pušmucova
Zvirgzdene
24. Dagdas novads Andrupene
Andzeļi
Asūne
Bērziņi
Dagda (Gemeinde)
Dagda(Stadt)
Ezernieki
Konstantinova
Ķepova
Svariņi
Šķaune
25. Daugavpils novads Ambeļi
Biķerniek
Demene
Dubna
Kalkūne
Kalupe
Laucesa
Līksna
Maļinova
Medumi
Naujene
Nīcgale
Saliena
Skrudaliena
Svente
Tabore
Vabole
Vecsaliena
Višķi
26. Dobeles novads Annenieki
Auri
Bērze
Biksti
Dobele (Gemeinde)
Dobele(Stadt)
Jaunbērze
Krimūna
Naudīte
Penkule
Zebrene
27. Dundagas novads Kolka
Dundaga
28. Durbes novads Dunalka
Durbe(Stadt)
Tadaiķi
Vecpils
29. Engures novads Engure
Lapmežciems
Smārde
30. Ērgļu novads Ērgļi
Jumurda
Sausnēja
31. Garkalnes novads Garkalne
32. Grobiņas novads Bārta
Gavieze
Grobiņa (Gemeinde)
Grobiņa(Stadt)
Medze
33. Gulbenes novads Beļava
Dauksti
Druviena
Galgauska
Gulbene(Stadt)
Jaungulbene
Lejasciems
Litene
Lizums
Līgo
Ranka
Stāmeriena
Stradi
Tirza
34. Iecavas novads Iecava
35. Ikšķiles novads Ikšķile(Stadt)
Tīnūži
36. Inčukalna novads Inčukalns
Vangaži(Stadt)
37. Ilūkstes novads Bebrene
Dviete
Eglaine
Ilūkste(Stadt)
Pilskalne
Prode
Subate(Stadt)
Šēdere
Nr. Novads Gemeinden und (Städte) im Bezirk
38. Jaunjelgavas novads Daudzese
Jaunjelgava (Gemeinde)
Jaunjelgava (Stadt)
Sece
Sērene
Staburags
Sunākste
39. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalga
Zosēni
40. Jaunpils novads Jaunpils
Viesati
41. Jēkabpils novads Ābeļi
Dignāja
Dunava
Kalna
Leimaņi
Rubene
Zasa
42. Jelgavas novads Eleja
Glūda
Jaunsvirlauka
Kalnciems
Lielplatone
Līvbērze
Platone
Sesava
Svēte
Valgunde
Vilce
Vircava
Zaļenieki
43. Kandavas novads Cēre
Kandava (Gemeinde)
Kandava(Stadt)
Matkule
Vāne
Zante
Zemīte
44. Kārsavas novads Goliševa
Kārsava(Stadt)
Malnava
Mērdzene
Mežvidi
Salnava
45. Kocēnu novads Bērzaine
Dikļi
Kocēni
Vaidava
Zilākalns
46. Kokneses novads Bebri
Irši
Koknese
47. Krāslavas novads Auleja
Indra
Izvalta
Kalnieši
Kaplava
Krāslava (Gemeinde)
Kombuļi
Krāslava(Stadt)
Piedruja
Robežnieki
Skaista
Ūdrīši
48. Krimuldas novads Krimulda
Lēdurga
49. Krustpils novads Atašiene
Krustpils
Kūkas
Mežāre
Varieši
Vīpe
50. Kuldīgas novads Ēdole
Gudenieki
Īvande
Kabile
Kuldīga(Stadt)
Kurmāle
Laidi
Padure
Pelči
Renda
Rumba
Snēpele
Turlava
Vārme
51. Ķeguma novads Ķegums(Stadt)
Rembate
Birzgale
52. Ķekavas novads Baloži
Daugmale
Ķekava
53. Lielvārdes novads Jumprava
Lēdmane
Lielvārde (Gemeinde)
Lielvārde(Stadt)
54. Līgatnes novads Līgatne (Gemeinde)
Līgatne(Stadt)
55. Limbažu novads Katvari
Limbaži (Gemeinde)
Limbaži(Stadt)
Pāle
Skulte (Ort)
Umurga
Vidriži
Viļķene
56. Līvānu novads Jersika
Līvāni
Rožupe
Rudzāti
Sutri
Turki
57. Lubānas novads Indrāni
Lubāna(Stadt)
58. Ludzas novads Briģi
Cirma
Isnauda
Istra
Ludza(Stadt)
Nirza
Ņukši
Pilda
Pureņi
Rundēni
59. Madonas novads Arona
Barkava
Bērzaune
Dzelzava
Kalsnava
Lazdona
Liezēre
Ļaudona
Madona(Stadt)
Mārciena
Mētriena
Ošupe
Prauliena
Sarkaņi
Vestiena
60. Mālpils novads Mālpils
61. Mārupes novads Mārupe
62. Mazsalacas novads Mazsalaca (Gemeinde)
Mazsalaca(Stadt)
Ramata (Ort)
Sēļi
Skaņkalne
63. Mērsraga novads Mērsrags
64. Naukšēnu novads Ķoņi
Naukšēni
65. Neretas novads Mazzalve
Nereta
Pilskalne
Zalve
66. Nīcas novads Nīca
Otaņķi
67. Ogres novads Krape
Ķeipene
Laubere
Madliena
Mazozoli
Meņģele
Ogre(Stadt)
Ogresgals
Suntaži
Taurupe
68. Olaines novads Olaine (Gemeinde)
Olaine(Stadt)
69. Ozolnieku novads Ozolnieki
Cena
Sidrabene
70. Pārgaujas novads Raiskums
Stalbe
Straupe
71. Pāvilostas novads Vērgale
Pāvilosta(Stadt)
Saka
72. Pļaviņu novads Aiviekste (Ort)
Klintaine
Pļaviņas
Vietalva
73. Preiļu novads Aizkalne
Pelēči
Preiļi pagasts
Preiļi
Sauna
74. Priekules novads Bunka
Virga
Gramzda
Kalēti
Priekule(Stadt)
Priekule pagasts
Nr. Bezirk Gemeinden und Städte im Bezirk
75. Priekuļu novads Liepa
Mārsnēni
Priekuļi
Veselava
76. Raunas novads Drusti
Rauna
77. Rēzeknes novads Audriņi
Bērzgale
Čornaja
Dricāni
Feimaņi
Gaigalava
Griškāni
Ilzeskalns
Kantinieki
Kaunata
Lendži
Lūznava
Mākoņkalns
Malta
Nagļi
Nautrēni
Ozolaine
Ozolmuiža
Puša
Rikava
Sakstagals
Silmala
Stoļerova
Strūžāni
Vērēmi
78. Riebiņu novads Galēni
Riebiņi
Rušona
Silajāņi
Sīļukalns
Stabulnieki
79. Rojas novads Roja
80. Ropažu novads Ropaži
81. Rucavas novads Dunika
Rucava
82. Rugāju novads Lazdukalns
Rugāji
83. Rundāles novads Rundāle
Svitene
Viesturi
84. Rūjienas novads Ipiķi
Jeri
Lode
Rūjiena(Stadt)
Vilpulka
85. Salacgrīvas novads Ainaži (Gemeinde)
Ainaži(Stadt)
Liepupe
Salacgrīva (Gemeinde)
Salacgrīva(Stadt)
86. Salas novads Sēlpils
Sala
87. Salaspils novads Salaspils (Gemeinde)
Salaspils(Stadt)
88. Saldus novads Ezere
Jaunauce
Jaunlutriņi
Kursīši
Lutriņi
Nīgrande
Novadnieki
Pampāļi
Ruba
Saldus (Gemeinde)
Saldus(Stadt)
Šķēde
Vadakste
Zaņa
Zirņi
Zvārde
89. Saulkrastu novads Saulkrasti (Gemeinde)
Saulkrasti(Stadt)
90. Sējas novads Sēja
91. Siguldas novads Allaži
More
Sigulda (Gemeinde)
Sigulda(Stadt)
92. Skrīveru novads Skrīveri
93. Skrundas novads Nīkrāce
Raņķi
Rudbārži
Skrunda (Gemeinde)
Skrunda(Stadt)
94. Smiltenes novads Bilska
Blome
Branti
Grundzāle
Launkalne
Palsmane
Smiltene (Gemeinde)
Smiltene(Stadt)
Variņi
95. Stopiņu novads Ulbroka
96. Strenču novads Jērcēni
Plāņi
Seda(Stadt)
Strenči(Stadt)
97. Talsu novads Abava
Balgale
Ģibuļi
Īve
Ķūļciems
Laidze
Lauciene
Lībagi
Lube
Sabile(Stadt)
Stende(Stadt)
Strazde
Talsi(Stadt)
Valdemārpils(Stadt)
Valdgale
Vandzene
Virbi
98. Tērvetes novads Augstkalne
Bukaiši
Tērvete
99. Tukuma novads Degole
Džūkste
Irlava
Jaunsāti
Lestene
Pūre
Sēme
Slampe
Tukums(Stadt)
Tume
Zentene
100. Vaiņodes novads Embūte
Vaiņode
101. Valkas novads Ērģeme
Kārķi
Valka (Gemeinde)
Valka(Stadt)
Vijciems
Zvārtava
102. Varakļānu novads Murmastiene
Varakļāni (Gemeinde)
Varakļāni(Stadt)
103. Vārkavas novads Rožkalni
Upmala
Vārkava
104. Vecpiebalgas novads Dzērbene
Ineši
Kaive
Taurene
Vecpiebalga
105. Vecumnieku novads Bārbele
Kurmene
Skaistkalne
Stelpe
Valle
Vecumnieki
106. Ventspils novads Ance
Jūrkalne
Piltene (Gemeinde)
Piltene(Stadt)
Pope
Puze
Tārgale
Ugāle
Usma
Užava
Vārve
Ziras
Zlēkas
107. Viesītes novads Elkšņi
Rite
Sauka
Viesīte (Gemeinde)
Viesīte(Stadt)
108. Viļakas novads Kuprava
Medņeva
Susāji
Šķilbēni
Vecumi
Viļaka(Stadt)
Žīguri
109. Viļānu novads Dekšāres
Sokolki
Viļāni pagasts
Viļāni
110. Zilupes novads Lauderi
Pasiene
Zaļesje
Zilupe(Stadt)

Geschichtliche Entwicklung

Verwaltungsgliederung Lettlands 1924-1935
Verwaltungsgliederung Lettlands 2009

Vom Mittelalter bis zum 1. Weltkrieg

 • Die Livländische Konföderation des Mittelalters bestand aus den Gebieten der Bischöfe und des Livländischen Ordens. Das Ordensland war dabei in Komtureien eingeteilt.
 • 1561 wurde der Staat aufgeteilt: Im Herzogtum Kurland und Zemgallen bestanden 10 Kreise. Das polnisch-litauische Herzogtum Livland hingegen war zuerst in vier Kreise und ab 1598 in drei Woiwodschaften aufgeteilt. Die Schweden richteten 1629 im eroberten Gebiet die Kreise Riga und Cēsis ein. Der bei Polen verbliebene Teil wurde zur Woiwodschaft Livland.
 • Nachdem im 18. Jahrhunderte alle historischen lettischen Gebiete an Russland fielen, bestanden das Gouvernement Livland und das Gouvernement Kurland - beide waren in Kreise eingeteilt.
 • Im Mittelalter entstanden an den Orten der Warenablieferungen an die Oberherren die lettischen Gemeinden. Die Gemeinde (lett: pagasts) hatte keine Befugnisse, sondern regelte Angelegenheiten und Streitfälle unter den Bauern. Erst nach der Abschaffung der Leibeigenschaft im 19. Jahrhundert erhielten sie eine offizielle Funktion.

1919-2009

Im unabhängigen Lettland wurde 1924 eine neue administrative Einteilung durchgeführt: Das Land bestand aus 19 Kreisen (apriņķi) und 519 Gemeinden (pagasti). Mit der Aufrichtung der Sowjetmacht 1945 wurde zuerst die Anzahl der Landkreise (nunmehr Rajons) erhöht und 1949 wurden die Gemeinden aufgelöst. Für die Einrichtung der Kolchoswirtschaft gab es nunmehr Städte, Arbeitersiedlungen und Siedlungen, die Anfangs keine festen territorialen Grenzen hatten. Erst 1990 erfolgte eine Reform und nach der lettischen Unabhängigkeit wurden die Gemeinden wieder eingerichtet. Auch die ländlichen Gebiete der Städte wurden nunmehr als Gemeinde bezeichnet. 1999 wurde eine Reform mit dem Ziel einer einstufigen Verwaltungsgliederung beschlossen.

Bis zum 1. Juli 2009 war das Land in die nachstehend genannten 26 Kreise (rajoni) unterteilt:[3]

Aizkraukles rajons, Alūksnes rajons, Balvu rajons, Bauskas rajons, Cēsu rajons, Daugavpils rajons, Dobeles rajons, Gulbenes rajons, Jēkabpils rajons, Jelgavas rajons, Krāslavas rajons, Kuldīgas rajons, Liepājas rajons, Limbažu rajons, Ludzas rajons, Madonas rajons, Ogres rajons, Preiļu rajons, Rēzeknes rajons, Rīgas rajons, Saldus rajons, Talsu rajons, Tukuma rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons, Ventspils rajons

Literatur

Einzelnachweise

 1. Stand 3. Januar 2011 www.raplm.gov.lv
 2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas, publicēts: 14. Dezember 1995.
 3. Ministerium für Regionalentwicklung und Lokalverwaltung (abgerufen am 16. März 2010)

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Lettlands Staatsstraßen — (lett. Latvijas Valsts ceļi) ist eine am 26. Oktober 2004 in Lettland gegründete staatliche Aktiengesellschaft. Sie gehört zu 100 % dem Verkehrsministerium Lettlands. Die Gesellschaft ist aus dem Lettischen Straßenbauamt hervorgangen und… …   Deutsch Wikipedia

 • Verwaltungsgliederung Großbritanniens und Nordirlands — Die territoriale Gliederung des Vereinigten Königreichs ist seit dem späten 19. Jahrhundert mehrmals stark verändert worden, was zum Teil zu vollständig neuen Verwaltungsbezirken und später auch wieder zu Auflösungen solcher Bezirke führte.… …   Deutsch Wikipedia

 • Verwaltungsgliederung Griechenlands — Politische Gliederung Griechenlands Die Verwaltungsgliederung Griechenlands hat vier Verwaltungsebenen. Die oberste Verwaltungsebene des Staates Griechenland wird von den 13 Verwaltungsregionen (griechisch diikitikí periféria διοικητική… …   Deutsch Wikipedia

 • Verwaltungsgliederung Russlands — Russland ist in 83 Föderationssubjekte mit unterschiedlichem Autonomiegrad gegliedert, die wiederum in sieben Föderationskreisen zusammengefasst sind. Bei den Föderationskreisen handelt es sich jedoch nicht um eine zusätzliche oder gar höchste… …   Deutsch Wikipedia

 • Staatsstraße (Lettland) — Lettlands Staatsstraßen (lett. Latvijas Valsts ceļi) ist eine am 26. Oktober 2004 in Lettland gegründete staatliche Aktiengesellschaft. Sie gehört zu 100 % dem Verkehrsministerium Lettlands. Die Gesellschaft ist aus dem Lettischen Straßenbauamt… …   Deutsch Wikipedia

 • Latvia — Latvijas Republika Republik Lettland …   Deutsch Wikipedia

 • Latvija — Latvijas Republika Republik Lettland …   Deutsch Wikipedia

 • Lettische Republik — Latvijas Republika Republik Lettland …   Deutsch Wikipedia

 • Republik Lettland — Latvijas Republika Republik Lettland …   Deutsch Wikipedia

 • Lettland — Latvijas Republika Republik Lettland …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”